Technologie AGM

Akumulátory vyráběné technologií AGM (Absorbed Glass Mat) obsahují elektrolyt vázaný v separátorech ze skelných vláken s vysokou pórovitostí, umístěných mezi destičkami. Technologie AGM zaručuje nízký vnitřní odpor ve srovnání s akumulátory s tekutým elektrolytem. Je tak zajištěno vyšší napětí na svorkách a delší provozní doba, zejména při vybíjení velkým proudem. Akumulátory AGM nacházejí široké uplatnění v systémech nepřerušitelného napájení, poplašných systémech, nouzového osvětlení a pro registrační pokladny.

Použití

  • Serverovny
  • Základnové stanice GSM
  • Systémy OZE (Obnovitelné zdroje energie)
  • Nouzové napájení
  • Zbrojní průmysl

Příslušenství

  • Kabelové vybavení
  • Kryty a svorky (jedná se kryty a svorky kontaktů)
  • Bateriové skříně
  • Regály