Technológia AGM

Akumulátory v AGM technológií (Absorbed Glass Mat) majú elektrolyt absorbovaný v separátore zo sklenených vlákien s vysokou pórovitosťou, ktorý je umiestnený medzi doskami. Technológia AGM zabezpečuje nižší vnútorný odpor v porovnaní s akumulátorom s kvapalným elektrolytom. Zaručuje to vyššie napätie na svorkách a dlhší pracovný čas,  predovšetkým pri vysokých vybíjacích prúdoch. Akumulátory AGM majú široké využitie v systémoch: bezpečnostného napájania, poplašných systémov, núdzového osvetlenia alebo vo fiškálnych pokladniciach.

POUŽITÍ

  • Serverovne
  • Základňové stanice GSM
  • Systému OZE (Obnoviteľné zdroje energie)
  • Núdzové napájanie
  • Zbrojársky priemysel

Príslušenstvo

  • Kabeláž
  • Skrine batérií
  • Ochranné kryty a svorky (jedná sa o kryty a svorky pre akumulátory)
  • Stojany